افزایش آمار تلفات درگیری ها در مصر

خوبان خبر: افزایش آمار کشته ها و زخمی های حوادث پورت سعید و استفاده پلیس از گاز اشک آور علیه افرادی که قصد نزدیک شدن به ساختمان وزارت کشور مصر را داشتند، از مهمترین اخبار این کشور است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads