افزایش آمار تلفات درگیری ها در مصر

خوبان خبر: افزایش آمار کشته ها و زخمی های حوادث پورت سعید و استفاده پلیس از گاز اشک آور علیه افرادی که قصد نزدیک شدن به ساختمان وزارت کشور مصر را داشتند، از مهمترین اخبار این کشور است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads