خطرناک‌ترین درخت دنیا + عکس

تک‌تک اجزای درخت مانچینیل (Manchineel) – یا در تلفظی دیگر «مانسینلا» – که در کتاب رکوردهای گینس عنوان «خطرناک‌ترین درخت دنیا» را به خود اختصاص داده، سمی و خطرناک است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads