مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان خبر داد:

رتبه نخست گیلان در تولید صنوبر

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: کسب مقام اول در زمینه تولید صنوبر از مهمترین دستاوردهای استان در حوزه جنگل بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads