گفتگو با زهرا مشایخی، رتبه یک کنکور انسانی 92؛

رتبه یکی که کنکور را طبل توخالی‌ می‏داند؛ فقط یک درس را 100 درصد زده و کلاس کنکور هم نرفته است/ «موسسات کنکور تماس گرفتند که بگو ما مشاورت بودیم!»

یکی از دلایلی که علوم انسانی را انتخاب کردم مظلومیت این رشته و توجه کم مردم به آن است. ما در بسیاری از رشته‌ها نظریه‌پرداز مسلمان کم داریم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads