جایگزین دبی و آنتالیا برای ایرانی‌ها کجاست؟

«بعضی از عزیزانی که فرصتی تفریحی را در دبی و ترکیه و … می گذرانند خوب است بدانند دنیا جاهای دیگری هم دارد، خصوصا برای بچه مسلمان های ایرانی.» این بخشی از یادداشت یک مسلمان کشمیری ساکن ایران است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads