جایگزین دبی و آنتالیا برای ایرانی‌ها کجاست؟

«بعضی از عزیزانی که فرصتی تفریحی را در دبی و ترکیه و … می گذرانند خوب است بدانند دنیا جاهای دیگری هم دارد، خصوصا برای بچه مسلمان های ایرانی.» این بخشی از یادداشت یک مسلمان کشمیری ساکن ایران است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads