خط حزب الله ۴۸ منتشر شد؛

چرایی اقتصاد مردمی در کلام رهبر انقلاب

چهل و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری – تبیینی خط حزب‌الله به تاکید رهبر انقلاب بر توجه دولتمردان به بنگاه های کوچک اقتصادی با عنوان «اقتصاد را باید مردمی کرد» پرداخته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads