خط حزب الله ۴۸ منتشر شد؛

چرایی اقتصاد مردمی در کلام رهبر انقلاب

چهل و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری – تبیینی خط حزب‌الله به تاکید رهبر انقلاب بر توجه دولتمردان به بنگاه های کوچک اقتصادی با عنوان «اقتصاد را باید مردمی کرد» پرداخته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads