بررسی عملکرد نیم دهه اخیر شرکت مخابرات استان گیلان

با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان 1388، سیاست ها و روند خدمات رسانی و توسعه فناوری تمام شرکت های مخابرات استانها برمبنای یک شرکت خصوصی که دارای سهامدارانی از مجموعه کارکنان مخابرات و سهام عدالت و… بود تدوین گردید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads