مردم از کجا مي‌آورند که خريد مي‌کنند؟!

خوبان خبر: اين يک سوال است که بين تاکسي و حتي در ميان روزنامه‌نگاران نيز مطرح است چرا با وجود اينکه قدرت خريد از ابتداي سال تا کنون نصف شده و مردم از گراني و بي‌پولي مي‌نالند با اين حال همچنان فروشگاه‌ها و مغازه‌ها زود‌تر از موعد شلوغ شده و همچنان مردم در حال خريد هستند‌؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads