خرید و فروش “کلیه”در خیابانهای شهر رشت!!!

خوبان خبر: با توجه به اینکه افراد اهدا کننده کلیه باید حداکثر 35 سال داشته باشند چه اتفافی در جامعه ما رخ داده است که جوانان هم استانی ما امروز به جان و زندگی خود چوب حراج زده اند؟!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads