عکس/ خروس عجیب و غریب

این خروس با پر های فرفری در استان هنان چین پیدا شده، با وجود اینکه داشتن پرهای فرفری برای پرندگان چیزی غیر طبیعی نیست، این یک اتفاق نادر برای یک خروس است، این خروس وقتی در ماه آپریل از تخم درآمد عادی بود ولی بعد از شروع پوست اندازی، پرهایش اینگونه شدند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads