خربزه با عسل می کُشد؟

مخلوط خربزه و عسل باعث به وجود آمدن مواد سفت و سختی می‌شود که این مواد عمدتا پلی ساکاریدهایی با ساختار مولکولی پیچیده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads