به بهانه روز جمهوری اسلامی؛

پاسخ 35 سال پیش امام راحل به ادعاهای این روزهای دولت‌های غربی و غربزده‌های داخلی

امام(ره) با علم به این که دموکراتیک لفظ زائدی است، بیان می فرمایند که بالاترین دموکراسی و دموکراسی حقیقی در دل اسلام وجود دارد. این به آن معناست که مردم سالاری و اسلام در چارچوب جمهوری اسلامی، دو چیز متفاوت نیستند که حال به هم وصل شده باشند، بلکه ذاتاً و فی نفسه، بالاترین دموکراسی که از دموکراسی های غربی هم برتر است و هم متمایز، در دل اسلام وجود دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads