به بهانه بگیر و ببندهای رسانه ای دولت؛

از تهدید مجلس با جمله “اگر جرأت می کنید” تا توقیف رسانه های منتقد/ وقتی پدرخوانده خانه ملت را به توپ می بندد

با اظهار نظرهای اخیر پدرخوانده دولت روحانی نگرانی اهالی رسانه و منتقدین سیاسی از بازگشت فضای سیاسی رسانه ای کشور به دوران بگیر و ببندهای دولت هاشمی رفسنجانی با خلقیات فرد محور و انتقاد ناپذیر بالا گرفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads