در پی نامه سرگشاده دختر امام خطاب به مقام معظم رهبری

خانم مصطفوی، منش امام اینگونه بود؟

خوبان خبر:امام فرمودند غلط می‌كنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد/ نه هر كس از هر جا صبح بلند می‌شود بگوید من شوراى نگهبان را قبول ندارم‏

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads