حلقه ماسونی برای بی‌ثبات سازی‌انتخابات

خوبان خبر: حلقه ماسونی لندن پس از جلسه مشترک با افسران سازمان جاسوسی انگلیس با توجه به اعلام نتایج نهایی احراز صلاحیت‌ها توسط شورای محترم نگهبان خط جدیدی را برای القای بحران و عدم مشروعیت انتخابات به پیاده نظام فتنه در داخل ابلاغ کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads