فدراسیون والیبال در اقدامی تاسف برانگیز تایید کرد؛

ورود مردان به سالن‌های بانوان تاکنون آزاد بود!

فدراسیون والیبال مدعی است به تازگی متوجه حضور برخی مردان در سالن های محل برگزاری مسابقات بانوان شده است! این در حالیست که شواهد و قرائن بی خبری فدراسیون را تایید نمی‌کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads