حدیث روز/

18 نشانه مومن از زبان امام علي (ع)

حضرت علي (ع) در حديثي گهربار مي فرمايند: مومن بلندپايگى را ناخوش دارد و شهرت را دشمن، اندوهش دراز است و همتش بلند، بسيار خموش است و اوقاتش به بيكارى نمى‏‌گذرد، شكور است و شكيباست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads