برای آگهی ترحیم «مه‌آفرید» چه شعری انتخاب شد؟

در آگهی ترحیم مه آفرید این بیت به چشم می خورد:«مه، گردون ادب بودی و در خاک شدی/خاک زندان تو گشت ای مه زندانی من». آن طور که در آگهی ترحیم مه آفرید آمده، قرار است مراسم ترحیم او هم در شهرهای تهران و زادگاهش رودبار برگزار شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads