مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رشت ؛

انجمن های اسلامی دانش آموزان و بسیج دانش آموزی دو تشکل در صدد تقویت روحیه انقلابی گری در بین دانش آموزان هستند

دانش آموزان امروز رهروان 36 هزار همکلاسی آسمانی خود هستند و دو وظیفه اساسی دارند یکی تحصیل در راستای رفع نیازهای جامعه اسلامی در عرصه های علمی و فناوری با تمام قوا و در کنار آن تقویت روحیه انقلابی گری است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads