همزمان با روز دانشجو صورت گرفت؛

سایه سنگین فضای امنیتی بر سر دانشگاه‌ها؛ از لغو سخنرانی منتقدان تا بایکوت تشکل‌های دانشجویی/ روز بزرگداشت دولت!

چند روز پس از سخنان رئیس جمهور در جمع مردم گلستان مبنی بر اینکه “دوران افراط و فضای امنیتی به سر آمده است”، سخنرانی‌های شخصیت‌های منتقد دولت به مناسبت روز دانشجو یکی پس از دیگر لغو شد و آن دسته از تشکل‌های دانشجویی که از دولت انتقاداتی دارند، نیز به حاشیه رانده شدند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads