دفاع از ولایت، از قیام فاطمی تا قیام مهدوی؛

سکوت علی(ع) رضایت از فریاد زهرا(س) بود

این بانوی بزرگوار بار سنگین دفاع از ولایت را بر دوش گرفت و علی (علیه السلام) نیز با سکوت خویش، رضایت خود را از فریاد تاریخ ساز فاطمه (علیه السلام) اعلام کرد تا بزرگ بانوی هستی، ریشه ظلم را رسوا کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads