برخی از موانع ازدواج ؛

چرا جوانان رغبت کمتری برای ازدواج دارند؟!

این روزها آمارهای مربوط به طلاق تکان دهنده ای است و بشکل اعجاب آوری درچند ساله اخیر صعودی شده و در مقابل متاسفانه نمودار ازدواج ها روند کندی دارد. برخی از موانع ازدواج

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads