کارشناس مسائل مذهبی با گفتگو با خوبان؛

به پيشواز ماه رحمت برويم/مهمترین سلاح شیطان و اولین راه نفوذ او بر انسان ها غفلت است

همان طوري كه در جنگهاي نظامي فرماندهان با تجربه قبل از هر اقدامي به سراغ تحركات دشمن مي روند ما هم در ميدان مبارزه با شيطان قبل از هر اقدامي،بايد چگونگي و نوع تهاجم او را شناسایی کنیم تا بتوانيم در زمان مقرر تصميمات درستي اتخاذ كنيم .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads