تصاویر/ شکل گیری کمپین « من یک روستایی ام»

در پی اظهارنظر اخیر هاشمی مبنی بر اینکه « کسانی که تا دیروز در کوچه‌های روستاهایشان می‌گشتند الآن آمده‌اند و انقلابی شده‌اند»موج اعتراضات مردمی علیه این اظهارات به راه افتاده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads