در سایه بی توجهی دولت به تولید ملی؛

آغاز دور تازه تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران!

پیگیری‌ها از آغاز دور تازه‌ تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و عقب افتادگی دستمزد‌ها در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور در یکی دو ماه اخیر خبر می‌دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads