عکس/ سفره ای برای شرمندگی ما

خوبان خبر: چه بسیار مردانی که از پای همین سفره ها، میهمان خوانِ «ابا عبدالله» شدند. سفره هایی که اسباب شرمنده گی امروز من و شما است، به شرط آن که چرب و شیرینِ زندگی، مجالی باقی بگذارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads