پیروزی دیگر برای مقاومت رقم خورد؛

شهر تکریت به طور کامل آزاد شد

شهر استراتژیک “تکریت” بطور کامل از چنگال داعش آزاد و اکنون تحت اختیار ارتش و گروه‌های مقاومت مردمی قرار دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads