آدم خواري عاقبت اعتياد به شيشه!

خوبان خبر: بنابر مشاهدات پزشكان اورژانس ،لبها و گوشتهاي اطراف زانو، پشت باسن و كتف هاي جوان معتاد احتمالا توسط چيزي يا كسي خورده شده بود !

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads