تصور عجیب کودکان لندنی در خصوص عیسی مسیح

کاهش اطلاعات دینی میان جوامع غربی امری غیر قابل انکار است. در این میان یکی از رسانه ها در آستانه سال نو میلادی با انجام یک نظرسنجی به آمارهای جالبی دست یافته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads