رشت صاحب ميدان مادر مي شود

سخنگوي شوراي شهر رشت با بيان اينكه رشت صاحب ميدان مادر مي شود، گفت: با احترام به مقام شامخ مادر ايجاد يك ميدان مادر در شهر رشت لازم و ضروري به نظر مي رسد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads