جدیدترین آمار اتصالات اینترنت در ایران؛

ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 49 درصد رسید/ معرفی استانهایی که بیشترین کاربر را دارند

جدیدترین آمارها از استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 49.13 درصد رسیده و استان مازندران بیشترین کاربران اینترنت در ایران را در اختیار دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads