گزارشی از خریداران بین المللی داماش؛

شاید یک شرکت قطری ـ اماراتی مالک داماش شود

خوبان خبر: باشگاه داماش گیلان که پس از برگزاری دادگاه خسروی، در اختیار قوه‌قضاییه قرار گرفته بود، حالا سرمایه‌گذاران زیادی را در صف خریداران باشگاه خود می‌بینند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads