برادر خانم سید مجتبی از زندگی فرزند رهبر انقلاب می گوید؛

اظهارات فریدالدین حداد عادل پیرامون سید مجتبی خامنه‌ای

خوبان خبر: ایشان اخلاقی‌ترین فردی است که من در طول عمرم دیده‌ام. در این۱۳ـ۱۲ سالی که با ایشان هستم هیچ وقت صدای بلند یا کلمه‌ای خلاف ادب از وی نشنیده‌ام. هیچ وقت نشد که خواهرم از ایشان نزد ما گله کنند…

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads