با حضور نیروهای بسیجی به منظور تامین امنیت ؛

روز طبیعت در ساحل حاجی بکنده خشکبیجار + عکس

خوبان خبر: به منظور رفاه حال مسافران در طول ایام نوروز، شهرداری خشکبیجار به همراه نیروهای بسیج خشکبیجار در ساحل حاجی بکنده و امین اباد حضور مستمری داشتند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads