دلایل ماندگاری، تداوم و گسترش انقلاب اسلامی ایران

کودتای رنگی فتنه سال ۸۸ و توصیه هایی نسبت به انتخابات آتی

بدون شک انقلاب اسلامی که در حقیقت به خاطر پاسداشت و دفاع از حریم دین خدا بوده و مردم در راه آن از همه هستی خویش گذشتند تا این نهال مبارک، در این سرزمین غرس و دنیا رامتحول نماید، در تاریخ بی نظیر بوده و مثالی نمی توان برای آن سراغ گرفت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads