وزارت خارجه آمریکا به «جان کری» رسید

خوبان خبر: پس از انصراف «سوزان رایس» نماینده آمریکا در سازمان ملل برای تصدی پست وزارت خارجه آمریکا «جان کری» به سمت وزارت خارجه آمریکا انتخاب شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads