تصاویری زیبا از آسمان شب در نقاط مختلف جهان

خداوند بارها در قرآن کریم، از نشانه های قدرتش با بندگان خود صحبت کرده و یکی از نشانه هایی که برای مومنین و اهالی تفکر در خلقت نام می برد، شب و روز و زیبایی های نهفته در آن هاست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads