ادامه اعتراضات علیه تبعیض نژادی در آمریکا + تصاویر

در آمریکا که خود را مهد تمدن و دموکراسی می داند اکنون رنگ پوست است که یک انسان را بدون توجه به اندیشه و حتی پول به حاشیه می راند، تا جایی که به نظر می رسد حتی علم و آموزش هم هر چقدر که پیشرفت کرده باشد، مشکل تبعیض را حل نخواهد کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads