محورهای برنامه‌سازی «من‌ و تو»؛

تبلیغ زندگی مجردی کسب و کار ماست!

ایجاد تمایل برای مطالبه زندگی با «لذت» و «کیفیت» بیشتر با مؤلفه‌های اشرافی‌گری و مصرف‌گرایی در برنامه‌های «من و تو» و برنامه‌سازی این شبکه به‌عنوان یک اصل مشاهده می‌گردد.

ترویج اسلام آمریکایی توسط من و تو؛

حیا زدایی از زن ایرانی بوسیله «ارمیا» +تصاوير

خوبان خبر: حضور زنی محجبه به نام اِرمیا که علاقه مندی زیادی به خوانندگی دارد توجه همگان را به وی جلب کرد.او معتقد است داشتن حجاب و خوانندگی تضادی با دین داری ندارد و موجب نمی شود انسانی که دین دار است خود را از شادی ها محروم کند و دین تنها برای عزا و غم نیست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads