ماندلا هم گاهی اهل خشونت بود!

تعریف و تمجید از ماندلا به مرور تبدیل شد به ژستی برای اثبات آزادی‌خواهی و بشردوستی مدعیان حقوق بشر؛ درست مثل چه‌گوآرای انقلابی که بعد از ترور، تبدیل شد به برچسب تبلیغاتی! لاشخورهای سیاسی وجود دارند، چه خوشمان بیاید چه نه.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads