با برگزاری جلسه انتخابات هیات رئیسه ؛

هادی واحدی به عنوان رئیـس جدید شــورای شــهر خمــام انتخاب شد

بیست و دومین جلسه شورای خمام با موضوع انتخاب هیات رییسه جدید شورا ظهر امروز با حضور ۵ نفر عضو شورای اسلامی شهر برگزار در این جلسه علنی پس از برگزاری انتخابات هیات رییسه جدید شورای این شهر انتخاب و معرفی شدند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads