سخنگوی کاخ سفید:

در صورت توافق هسته ای؛ شدیدترین بازرسی های تاریخ، همه تاسیسات ایران را در بر خواهد گرفت

سخنگوی کاخ سفید بازرسی‌ها از ایران تحت توافق هسته‌ای را «شدیدترین بازرسی‌های طول تاریخ» خواند و گفت:«این بازرسی‌ها تنها به تأسیسات هسته‌ای ایران محدود نخواهند بود و سایر تأسیسات را هم در بر خواهند گرفت.»

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads