وقتی یک ژاپنی بیش‌از حد جوگیر می شود + فیلم

خوبان خبر: کارمندان یک شرکت در ژاپن که آموزش های رزمی دیده بودند مشغول هنرنمایی بودند و هرکدام به شکلی آجر ها را میشکستند اما در این بین یکی از کارمندان با سر خود اقدام عجیبی انجام داد!!!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads