تصاویر/ «سطل آب یخ» بر پیکر انسانیت!!

اگر در روزهای گذشته وبگردی کرده باشید احتمالا با ویدیوهای ریختن یک سطل آب یخ بر روی چهره های بزرگ برخورد کرده اید؛ اما آیا واقعا این راه درستی است ؟!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads