تویی جمال درستی؛ تویی فروغ کمال

آن چیزی که حضرت زهرا(س) را یگانه جهان معرفی می کند، لبی ست که به زیور( عفت و کرامت) مزین است و از برکت منطق او، نغمه های درخشان هستی جان می گیرد و به تجلی گاه حضور می دود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads