اولین نقد جدی شریعتمداری به توافقنامه ژنو

شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان تصریح کرد: در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف‌ساز» که ایران را ملزم به انجام آن کرده‌اند، تعریف نشده و شفاف‌سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads