رفتار انفعالی وزارت ارشاد با خاطیان ماهواره‌ای؛

بچه خوبي باشيد و به «‌GEM‌» آگهي ندهيد!/ وقتی وزارت ارشاد مهربان می شود

با وجود پخش غير مجاز آگهي‌هاي تجاري سفارش داده شده از داخل كشور در شبكه‌هاي ماهواره‌اي خارج از كشور، وزارت ارشاد تلاش دارد با رصد شبكه‌هاي ماهواره‌اي متخلفان را شناسايي و با آنها برخورد كند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads