شبکه «جِم»؛ از پایگاه اشرف تا خانه‌های مردم ایران

در یک دهه اخیر شبکه‌هایی با محوریت سرگرمی پا به عرصه گذاشته‌اند که درواقع نسل جدید شبکه‌های ماهواره‌ای معارض نظام ایران هستند و مشخصا اهداف فرهنگی و تغییر در سبک زندگی جامعه ایران را نشانه رفته‌اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads