نگاهی به توصیه های حکیمانه رهبر معظم انقلاب همزمان با اجرایی شدن برجام

پسابرجام؛ الزامات، تهدیدات و فرصت‌ها

رهبر معظم انقلاب خاطرنشان ساخته اند: در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه های سنگینی پرداخت شده است. نوشته ها و گفته هایی که سعی می کنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود کنند، با افکار عمومی صادقانه رفتار نمی‌کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads